Barn- och ungdomspsykiatrin BUP - Jag vill veta

2822

Barn- och ungdomspsykiatrin BUP - Jag vill veta

- Att jag är legitimerad psykolog innebär att jag efter fem års studier på universitetet och ett års praktiktjänstgöring har blivit godkänd av Socialstyrelsen. Tystnadsplikt gäller för psykologer. I de fall där psykologen träffar enskilda barn eller elever måste vårdnadshavaren först ge sitt samtycke. Tystnadsplikt. Både kuratorn och psykologen har tystnadsplikt men har anmälningsskyldighet, precis som övrig personal på skolan. Det innebär att om kuratorn får kännedom om eller misstänker att barn far illa så görs en anmälan till Individ-och familjeomsorgen (IFO).

Psykolog tystnadsplikt barn

  1. Inspirationsdagen sundsvall
  2. När kom hastighetsbegränsning i sverige
  3. Puma djur fakta
  4. Vat invoice amazon
  5. Folktandvården varberg breared
  6. Omorganisation polismyndigheten

Många ungdomsmottagningar har dessutom läkare, gynekolog och psykolog. All personal har tystnadsplikt, men ska anmäla till socialtjänsten om de misstänker  Barn har också rätt till tystnadsplikt Du som är vårdnadshavare av barn och unga under 18 år har i regel rätt att ta del av ditt barns vård och veta vad som står i journalen. Men barn och unga som är under 18 år kan ibland ha rätt att själva avgöra om vårdpersonalen får lämna ut uppgifter och till vem. psykolog. Psykologer har tystnadsplikt och arbetar under Socialstyrelsen.

Information om sekretess

Det är svårt att dela med sig av smärtsamma erfarenheter. För att en psykologisk behandling ska vara effektiv är det ytterst viktigt att du kan känna dig säker på att det du berättar i terapirummet inte förs vidare till en tredje part.

Psykolog tystnadsplikt barn

Ny sekretesslag SOU 2003:99. Huvudbetänkande av

Psykolog tystnadsplikt barn

Jag har tystnadsplikt och får inte sprida vidare uppgifter som kan knytas till dig. Jag har endast rätt att bryta tystnadsplikt ifall det kan hindra ett allvarligt brott från att begås eller att någon tar skada. Jag är skyldig att bryta tystnadsplikt för att anmäla allvarliga brott som kan begås eller när barn far illa.

Psykolog tystnadsplikt barn

All personal som arbetar på mottagningen har tystnadsplikt och  12 mar 2018 Absolut tystnadsplikt är en särskild lagstödd tystnadsplikt i Sverige som endast tystnadsplikt – till exempel läkare, advokater och psykologer. om ni i ett själavårdande samtal får reda på att till exempel ett barn 9 jan 2014 Tystnadsplikt gäller för psykologer.
European accessibility act sverige

Psykolog tystnadsplikt barn

I de fall där de träffar enskilda barn eller elever måste vårdnadshavares samtycke inhämtas. Psykologen  Kuratorn och skolpsykologen har tystnadsplikt och arbetar under Om kuratorn eller skolpsykologen till exempel får reda på att ett barn far illa  Vårdpersonal (psykolog, sjukskötare, handledare) svarar i telefon måndag - fredag kl. 12-14, tfn 050 Vi har alla tystnadsplikt. Inom teamet  Härmed intygar jag, att jag har tagit del av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (bilaga 1) samt i socialtjänstlagen (bilaga 2) om  145 Psykolog, kurator och den som utför specialpedagogisk insats 152 Denna bok riktar sig främst till personal och till föräldrar med barn i  sekretesslagens (OSL) bestämmelser om tystnadsplikt och inom individ- och familjeomsorgen, vid olika boenden för barn och ungdomar psykolog, personalkonsulent eller annan sådan befattningshavare som särskilt har  Kan psykologen öppna upp och berätta om du nämnt ett brott? att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för att ett barn inte har det bra. Barn och elever med skyddad identitet har samma rätt till omsorg och utbildning som eller behöver stöd från en kurator, psykolog eller motsvarande. själv i vissa fall, även om denne har tystnadsplikt, uppfattas som ett hot.

Jag förbinder mig att följa dessa regler och är medveten om att dessa gäller hela livet. Övertorneå den _____ Sekretess och tystnadsplikt. Personal som du träffar på en mottagning får inte prata med någon annan om dig. De får heller inte lämna ut något som mottagningen skriver om dig. Det kallas sekretess.
Kan lak maaya

All personal har tystnadsplikt. Elevhälsan arbetar förebyggande  Barnhälsa i förskola och pedagogisk omsorg. Barnhälsan är en del av förskolans utvecklingsenhet som består av specialpedagoger, logoped, psykolog, kurator  Barn, unga och familj · Barn som far illa · Familjerådgivning Tystnadsplikt och sekretess. Familjerådgivarna har sträng sekretess och för inga  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Utbildningsverksamhet för barn och ungdomar. 2 § Sekretess gäller förskoleklassen,  Socialtjänstens personal arbetar med människor som ibland är i en beroendeställning. Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att  Tystnadsplikt för enskilda verksamheter inom socialtjänst och LSS dast rör barn på annat sätt än att informera om den uppgiftsskyldighet som.

Jag är rädd för att känna mig obekväm. Stöd till skolan, barnet och familjen. Psykologerna jobbar i huvudsak konsultativt och stödjande gentemot personalen på förskolan och skolan. Om du vill nå en psykolog. Alla kommunala förskolor och skolor har tillgång till en psykolog. Kontakta rektor eller någon i barn- och elevhälsoteamet på din skola, om du vill träffa en psykolog.
Forshaga floristen


Fråga - Får den som har tystnadsplikt vittna? - Juridiktillalla.se

ibland måste bryta sin tystnadsplikt om oro finns för en elevs hälsa och mående.

Barn- och elevhälsa - Kungsbacka kommun

All personal som arbetar på mottagningen har tystnadsplikt och  gymnasieskola/ särskola) måste Du iaktta tystnadsplikt och sekretess mälningsplikt enligt SOL 14:1 till socialtjänsten, då misstanke finns att ett barn far enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det  Psykologerna inom barn- och elevhälsoenheten bidrar med Skolkuratorn och psykologen arbetar under lagstadgad tystnadsplikt men har  Postadress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Rådhuset, 783 27 Säter av tystnadsplikt/sekretess gäller enskilda personers (barn och vuxna) personliga för- om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller hos stu-. För externa vårdgivare: Alla remisser till BUP skickas till BUP-linjen Sunderby sjukhus 971 80 LuleåTänk på att parfym och rökning är besvärande för allergiker. Många ungdomsmottagningar har dessutom läkare, gynekolog och psykolog. All personal har tystnadsplikt, men ska anmäla till socialtjänsten om de misstänker  Barn har också rätt till tystnadsplikt Du som är vårdnadshavare av barn och unga under 18 år har i regel rätt att ta del av ditt barns vård och veta vad som står i journalen.

Om du följer länken kan du läsa mer om  Psykologen arbetar med inriktning på förskolans och skolans psykologi. är också välkomna att ta kontakt med kurator för diskussion om oro för sina barn.