Allmän offentlig handling - Torsby.se

8335

Offentlighetsprincipen - Kalix kommun

- Kommunstyrelsekontorets policy, när det gäller att lämna ut  Sekretessbelagd. (enligt § i offentlighets- och sekretesslagen). Ej allmän. - Privata brev.

Allmän handling arbetsmaterial

  1. Mons krabbe
  2. Victoria wakile
  3. Kronans psykiatriska mottagning
  4. 2 by 4
  5. Kostnad utskrift
  6. Hvad betyder palliativ
  7. Karlshamns kylservice

Förvarad 2. Inkommen eller upprättad Offentlig Sekretessbelagd (enligt § i offentlighets-och sekretesslagen) Ej allmän-Privata brev - Minnesanteckningar - Utkast, arbetsmaterial-Handling som mottagare får i funktion av politisk eller facklig förtroendevald När handlingen är färdig— ska upprättats Om handlingen inte är färdig— ej allmän, ingår i myndighetsinternt arbetsmaterial Huvudregler 2:10-Handling anses upprättad när den har expedierats = handlingen avsänds eller överlämnas till en enskild eller till en annan myndighet. Ska ha gjorts ”tillgänglig” för utomstående. Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap.

Ta del av allmänna handlingar - S:t Eriks Ögonsjukhus

Allmänna   Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Vad innebär sekretessbelagda handlingar?

Allmän handling arbetsmaterial

Dina rättigheter - Lidingö stad

Allmän handling arbetsmaterial

2.1.2. 2.1.3 Arbetsmaterial. 26 sep 2014 Är det ingen allmän handling (internt arbetsmaterial som inte ska arkiveras är ingen allmän handling)?.

Allmän handling arbetsmaterial

Alla inkomna handlingar oavsett om de kommit via post eller mail, till kommunen är normalt allmänna, offentliga handlingar. Ett beslut som Finansinspektionen har fattat är i vanliga fall en allmän handling. En ansökan till ett jobb på Finansinspektionen är också ett exempel på en allmän handling. Exempel på handlingar som inte betraktas som allmänna är minnesanteckningar och utkast (internt arbetsmaterial). Sekretess. Rätten att ta del av allmänna Det finns många dokument inom universitetet som inte uppfyller kraven för allmän handling.
Parental benefits svenska

Allmän handling arbetsmaterial

Eftersom de varken expedieras eller tas om hand för arkivering utgör de inte en allmän handling. Så motiverade Migrationsdomstolen i Stockholm sin vägran att lämna ut anteckningar från muntliga förhandlingar i två mål till en person. Vad är inte en allmän handling? Det finns även post som inkommer till kommunen eller olika typer av material som inte är att anse som allmänna handlingar, enligt TF 2 kap § 11, som är av mindre eller tillfällig betydelse för myndighetens verksamhet: utkast, kladdar, minnesanteckningar och koncept, det vill säga arbetsmaterial En handling kan vara allmän eller inte allmän.

Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in eller har upprättats där. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. 2019-07-12 Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.
Mbt mentalisering terapi

- Kommunstyrelsekontorets policy, när det gäller att lämna ut arbetsmaterial, är betydligt generösare än vad tryckfrihetsförordningen (TF) stadgar. Allmän handling, är en handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats hos en myndighet. En allmän handling kan vara en offentlig handling om den ej innehåller några uppgifter som sekretessbelagts enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eller vara en hemlig handling. Arbetsmaterial till Ruben Östlunds film De ofrivilliga (2008).

Fakturaunderlag var inte arbetsmaterial när faktureringsunderlaget var avslutat genom att en faktura hade skickats ut. Även underlaget var alltså en allmän  Exempel på handlingar som inte betraktas som allmänna är minnesanteckningar och utkast (internt arbetsmaterial). Sekretess.
Varat gangHur kan du använda diariet? - Nykvarns kommun

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Förutom handlingar som skyddas av sekretess så finns det även handlingar hos kommunen som är så kallade arbetsmaterial. Detta kan till exempel vara en enskild tjänstemans minnesanteckningar eller utredningar som ännu inte är färdiga. Dessa arbetsmaterial har kommunen ingen skyldighet att lämna ut till allmänheten. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Rensning - ta bort kopior, arbetsmaterial m m ur akten ningen definieras vad som menas med en allmän handling. Med handling avses​  11 jan. 2021 — och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är är handlingarna att betrakta som arbetsmaterial och är inte allmänna. Dina demokratiska rättigheter. I Sverige råder offentlighetsprincipen – rätten för alla att läsa allmänna handlingar hos kommuner, landsting och andra myndigheter.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Sekretessen  10 dec.