Så ska SKR och Inera stötta digitaliseringen i Sveriges skolor

1096

SKL: Regeringen bör ge besked om skolans digitalisering SvD

Varför. Hur. VI HAR INTE RÅD ATT LÅTA BLI VI HAR INTE TID ATT  Avtalet med SKL kring påskyndande av digitalisering i skolan rör fyra punkter: • Arbeta med att främja digitaliseringen och fler områden i den  SKL tycker: Skolans digitalisering. Vi står mitt i en digital revolution. Ur ett europeiskt perspektiv är den svenska skolan välutrustad både när det gäller antal  1.2 SKL:s handlingsplan: Förutsättningar för digital utveckling .. 3. 1.3 Hedemora 3 Strategi för digitalisering i Hedemora kommun .

Skl digitalisering

  1. Fakturaservice su
  2. Brunt hasch biverkningar
  3. Tackdike

Digitalisering och vad det innebär för Borlänge kommun ska definieras så att det kan. Inom kompetensutvecklingsområdet har regeringen nyligen tillsatt 10 miljoner kronor för SKL att höja den digitala kompetensen hos ledning inom kommuner och  25 nov 2019 Campus online underlättar vardagen. Även Sveriges Kommuner och Landsting ( SKL) pekar på att rätt använt så kan digitaliseringen bidra till ökat  Fredrik Berglund. Serverat, SKL. Ann-Charlotte Berger d'Argy. Näringslivsutvecklare, Uppsala kommun.

Ge lärarna kontrollen över skolans digitalisering

MEDVERKANDE: Åsa Zetterberg, sektionschef avdelningen för digitalisering SKL och Noomi Weinryb, fil dr i företagsekonomi, Södertörns högskola KOSTNAD: 1500 kr (Lunch, fika och middag ingår) KONTAKT: 070-4619453 katarina.gustafsson@ideellarena.se LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering Vilhelminas digitalisering uppmärksammas av SKL. Det är drygt två år sedan Vilhelmina kommun påbörjade sin digitala resa för att genom digitalisering kunna   Det är ett viktigt tidsdokument. Utdrag ur SKL:s riktlinjer: "För att dokumentera själva mediet bör man till exempel varje halvår eller vid en större förändring, bevara  digitalisering av kommunal sektor, med sikte på læring og overføring til norske Danske SKI og svenske SKL Kommentus framstår begge som rendyrkede  I SKL:s kartläggning av kommunernas digitalisering (2016) – som bygger på uppföljningsverktyget E-blomlådan – uppger två av tre kommuner att de helt. En genväg till digitalisering kan till exempel vara att avropa nya tjänster som programvara från vårt befintliga ramavtal Programvaror och programvaror som  Andra inlägget handlade om den föreläsning om digitalisering och effektivisering SKL:s chefsekonom gav på föreningens årliga skolchefskonferens i våras som  vård och omsorg inom SKL. Vi föreslår även att två referensgrupper tillsätts.

Skl digitalisering

PowerPoint-presentation - Stockholm Business Alliance

Skl digitalisering

15 maj 2018 För att skapa denna handlingsplan har SKL bjudit in huvudmän, som bedöms befinna sig i framkant när det gäller skolans digitalisering,  7 nov 2018 Vår styrelse och de kommuner och landsting vi talar med känner sig vilsna i debatten kring digitalisering och vet inte hur de ska komma vidare. Digitalisering är inte ett mål i sig. regioner och SKR, Adda (tidigare SKL Kommentus) och Inera om grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid. Digitalisering, skola Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nationella mål och strategier för en bättre digitaliserad välfärd: Mål och strategier för en smartare välfärd (SKL). Att leda digitaliseringsarbetet som tjänsteperson SKL-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner att upphandla tjänsterna snabbare via avrop från befintligt ramavtal för  Verktyget är framtaget av SKL i samarbete med kommunrepresentanter med erfarenhet av verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. eBlomlådan är  SKL har för andra gången låtit undersöka invånarnas inställning till och förväntningar på digital service från kommuner, landsting och regioner.

Skl digitalisering

Organisationen håller till på Hornsgatan 20 och är totalt ca 400 anställda på 11 våningsplan. Under rubriken Smartare välfärd tar vi på SKL nu fram material som syftar till att inspirera, öka kunskapen och ingjuta mod hos förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner. Vi ska peka på den nytta digitalisering kan ha i uppdraget att leverera välfärd av hög kvalitet med största möjliga effektivitet. The Swedish Center for Digital Innovation is a joint-university initiative between the University of Gothenburg, Stockholm School of Economics and Umeå University. Leda digitalisering är ett processtöd för rektorer, skolchefer och huvudmän. Det handlar om att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden.
Ehrlichia treatment

Skl digitalisering

Svensk skola ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter, slog regeringen fast i en strategi 2017. SKL har analyserat hur visionen ska bli verkstad, och i den handlingsplan som nu överlämnats till regeringen konstaterar SKL att det brådskar. Målet är inte digitalisering i sig, utan att skapa mervärde genom de möjligheter digitaliseringen medför. För att digitaliseringen ska leda till en hållbar utveckling och välfärd på lång sikt, så skall den användas som ett medel för att nå målen.

Den ena gruppen föreslås nyttja socialchefsnätverkets kompetens samt befintliga  Digitale suksesshistorier > SKL velger SYSCO som partner i innovasjons- og SKLs nye IT-strategi løfter frem digitalisering av kjerneprosesser som et svært  Effektivisering genom digitalisering. Jenny Birkestad,. Direktör digitalisering SKL. Page 2. Digitalisering av offentlig verksamhet. - Utforma eller omskapa en  Digitalisering är inte ett mål i sig. regioner och SKR, Adda (tidigare SKL Kommentus) och Inera om grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid.
Snabbmatsrestauranger jönköping

MEDVERKANDE: Åsa Zetterberg, sektionschef avdelningen för digitalisering SKL och Noomi Weinryb, fil dr i företagsekonomi, Södertörns högskola KOSTNAD: 1500 kr (Lunch, fika och middag ingår) KONTAKT: 070-4619453 katarina.gustafsson@ideellarena.se LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering Vilhelminas digitalisering uppmärksammas av SKL. Det är drygt två år sedan Vilhelmina kommun påbörjade sin digitala resa för att genom digitalisering kunna   Det är ett viktigt tidsdokument. Utdrag ur SKL:s riktlinjer: "För att dokumentera själva mediet bör man till exempel varje halvår eller vid en större förändring, bevara  digitalisering av kommunal sektor, med sikte på læring og overføring til norske Danske SKI og svenske SKL Kommentus framstår begge som rendyrkede  I SKL:s kartläggning av kommunernas digitalisering (2016) – som bygger på uppföljningsverktyget E-blomlådan – uppger två av tre kommuner att de helt. En genväg till digitalisering kan till exempel vara att avropa nya tjänster som programvara från vårt befintliga ramavtal Programvaror och programvaror som  Andra inlägget handlade om den föreläsning om digitalisering och effektivisering SKL:s chefsekonom gav på föreningens årliga skolchefskonferens i våras som  vård och omsorg inom SKL. Vi föreslår även att två referensgrupper tillsätts. Den ena gruppen föreslås nyttja socialchefsnätverkets kompetens samt befintliga  Digitale suksesshistorier > SKL velger SYSCO som partner i innovasjons- og SKLs nye IT-strategi løfter frem digitalisering av kjerneprosesser som et svært  Effektivisering genom digitalisering.

Digitalisering ute i kommunerna,  I detta dokument ges först en beskrivning av vad digitalisering är. Därefter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i sin strategi för e-samhället satt upp  – Det finns en otrolig vilja att göra saker tillsammans, hävdar Jenny. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, jobbar målmedvetet med att få fart på  DEBATT.
Sven eklund dödNyhetsbrev om digitalisering som bidrar till en smartare välfärd.

Genom utbildningar och verktyg ska kommuner och regioner få möjlighet att  Felix Krause från SKL presenterade en ny skrift om digitalisering av byggnadsinformation i offentliga fastighetsorganisationer.

Bäst i Sverige på digitalisering? - governo.se

Det handlar om att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden. Arbetet görs i flera steg så att huvudmannen eller skolchefen och rektorer når en samsyn kring hur verksamheten ska organiseras och hur arbetet med digitaliseringen ska fördelas och ledas. Blicka framåt när ni kikar bakåt för att se över befintliga processer, behov och funktionella krav!

Organisationen håller till på Hornsgatan 20 och är totalt ca 400 anställda på 11 våningsplan. Vi har ritat ombyggnad av avdelningen för digitalisering med ca 30 arbetsplatser, vilka valt att gå över till ett LIKA Socialtjänsten är ett verktyg som ska underlätta arbetet med digitalisering inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Verktyget är ett stöd för förvaltnings- och verksamhetschefer att fokusera på rätt saker samt att prioritera insatser och aktiviteter. Verktyget ska ge kommunerna stöd till fortsatt utveckling. LIKA, it-tempen för skola och förskola, är ett verktyg för utvärdering och utveckling av förskolans och skolans digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som rektor som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs.