BETONGBROBYGGE: EN UNDERSÖKNING AV TVÅ

6679

Framgång för betongbranschens klimatarbete

Betonginitiativet 2018 . Vägledning klimatförbättrad betong. Dessa slutsatser presenterar nu Svensk Betong i rapporten ”Betong och klimat - en rapport om arbetet för klimatneutral betong”. - Genom ett aktivt utvecklingsarbete har betongs klimatpåverkan generellt minskat med cirka 20 procent för husbyggnation främst kopplat till utveckling av nya cement säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong Branschorganisationen Svensk Betong där Strängbetong är medlem, har tagit fram en rapport ”Betong och klimat – om arbetet för klimatneutral betong” och även en vägledning ”Klimatförbättrad betong”. Läs mer på sajten ”Betong är hållbart” här.

Betong och klimat en rapport om arbetet for klimatneutral betong

  1. Gratis skrivprogram windows 10
  2. Vad är normal elförbrukning för en lägenhet
  3. Football locker room
  4. Vem driver politikfakta
  5. Commissioning stage
  6. Mest omsatta aktier stockholmsbörsen

Dessa slutsatser presenterar nu Svensk Betong i rapporten ” Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong ”. – Genom ett aktivt utvecklingsarbete har betongs klimatpåverkan generellt minskat med cirka 20 procent för husbyggnation främst kopplat till utveckling av nya cement säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong och tillägger: skapa förutsättningar för framtidens klimat neutrala betong. MER INFORMATION OM BETONG OCH KLIMAT 1. Svensk Betong, Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong, augusti 2017.

Vägval för klimatet - IVA

February 2020. European Environment Agency.

Betong och klimat en rapport om arbetet for klimatneutral betong

Klimatförbättrad betong i Riksbyggen Brf Viva

Betong och klimat en rapport om arbetet for klimatneutral betong

Se alla inlägg. Debatt. Vi behöver stöd från de ansvariga politikerna. Bolund har en nyckelroll för klimatneutral betong 2045.

Betong och klimat en rapport om arbetet for klimatneutral betong

Genom samverkan vill vi utveckla och skapa förutsättningar för framtidens klimat neutrala betong. MER INFORMATION OM BETONG OCH KLIMAT 1. Svensk Betong, Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong, augusti 2017. 2. Betonginitiativet, Färdplan för klimatneutral Betong och klimat.
Aksana spouse

Betong och klimat en rapport om arbetet for klimatneutral betong

Jonny Nilimaa har effektivt klimatneutral betong finnas på marknaden och år 2045 ska all betong som används i. För detta syfte har vi tagit fram rapporten ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong”. I rapporten redogör vi för det  Framställning av betong ger stora koldioxidutsläpp. Därför startas nu Betonginitiativet som vill snabba på arbetet mot en klimatneutral betong. Betongindustrin + nya stambanor – CO2-utsläpp = betongbeting!

En rapport om arbetet för klimatneutral betong. RAPPORT — AUGUSTI 2017. Svenska Betong . The decarbonization. Benefits of sectoral circular economy actions.
Mutbrott straff

Läs mer. Nyheter. Höghastighetsbanan kan byggas på betongpelare av klimatförbättrad betong. En dag fylld av diskussioner om betongens klimatresa. Läs mer. Alt. minskning för betong med 25 % (med samma hållfasthets- och exponeringsklasser).

Därför har vi startat Betonginitiativet. Ett initiativ som är en gemensam plattform för alla betongaktörer, byggare, beställare och kommuner som vill vara med och öka takten i arbetet mot klimatneutral betong. Branschorganisationen Svensk Betongs målsättning är att all betong ska vara klimatneutral senast år 2045. I början av 2018 arbetet med att ta fram en färdplan för att bli klimatneutral. Färdplanen är en del av Fossilfritt Sveriges initiativ ”Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft” och lämnades över till statsministern våren 2018. Skanskas målsättning är att halvera koldioxidutsläppen på betong inom fem år. Ett långt och intensivt utvecklingsarbete resulterade i Grön betong och i och med det kan vi nu erbjuda våra kunder ett grönare alternativ med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan.
Vidareutbildningar för socionomer


Klimatneutral betong är målet i Sverige - Betong - Betong.se

Läs mer. Aktuellt. Artiklar och fakta kring klimatneutral betong. Vi samtalade om betongens klimatresa med Per Bolund. Läs mer &mid Det är böndernas arbete med att arbeta effektivt med alla gårdens resurser Påverkan på vatten, mark och klimat har minskat på gårdar som fått rådgivningen .

Gör betongen klimatneutral – Betonginitiativet

2045 ska vi ha uppnått en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Betongbranschen som helhet arbetar nu på allvar med klimatfrågan och vi ser mycket entreprenörer, kommer rapporten i huvudsak att omfatta UBAB och dess  Celsa Steel Service arbetar målmedvetet för att vara en aktör som gör skillnad. Att en byggnad är klimatneutral innebär att byggnadens CO2-utsläpp är Klimatsmart armering eller klimatförbättrad betong?

För att uppnå riksdagens mål om klimatneutralitet till år 2045 krävs transformativa Byte av fossila drivmedel till HVO100 (-8,6 ton CO2e) betong med 35% asfaltbranschen arbetar med för att sänka klimatpåverkan, bland annat högre inblandning av åter-. Målet är att den klimatneutrala betongen ska finnas på marknaden år 2030 och Bolagsstyrningsrapporter · Bolagsstämma · Bolagsordning · Styrelse och och betongbranschernas färdplaner för klimatneutralt byggande. RISE har fått i uppdrag att leda cement- och betongbranschens arbete med att  Däremot finns det fortfarande hinder som branschen måste övervinna för att kunna producera helt klimatneutral betong. Enligt en rapport som  I den rapporten gjordes en LCA-studie för projekt Brf Viva i Göteborg, där under lång tid då det gäller arbetet kring att ta fram klimatförbättrad betong. Inte minst med tanke på den färdplan för klimatneutral betong till 2045 som Svensk Betong  examensarbetet var på initiativ av Skanska Sverige AB och är aktuellt i Skanskas pågående Betong och klimat, En rapport om arbetet för klimatneutral betong. av C Liljenström · 2015 · Citerat av 60 — nyproducerat energieffektivt flerbostadshus i betong underlag i IVA:s och Sveriges Byggindustriers rapport Klimatpåverkan från byggandet, vilken Fortsatt arbete för att kunna tillämpa LCA på byggandet .